ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക
വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒഴിവാക്കുക
സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അപകടങ്ങൾ മൂലമുള്ള 40-65% പരിക്കുകൾ കുറയ്ക്കു
  • 0
  • 1
  • 2
Chief minister

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

Transport Minister

അഡ്വ. ആന്റണി രാജു

ഗതാഗത മന്ത്രി

Transport Commissioner

ശ്രീ എം ആർ അജിത്കുമാർ,
ഐ പി എസ്

ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മീഷണർ

Additional Transport Commissioner

ശ്രീ പ്രമോജ് ശങ്കർ പി എസ്,
ഐഒഎഫ്എസ്

അഡീഷണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മീഷണർ

അപ്‌ഡേറ്റുകൾ

ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക

India Government
Kerala Government
Kerala CM
Road Safety Kerala
Parivahan Sewa
NATPAC