ജീവനക്കാരുടെ കോർണർ

വകുപ്പിനെക്കുറിച്ച്

നയ രൂപവത്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള സര്‍ക്കാരാണ്. മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് മേധാവിയായ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണര്‍ക്കാണ് വകുപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല.

ഞങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക

 

 • സഹായഹസ്ത സാരഥി സേവനങ്ങള്‍:
  +91-120-2459169 (6 AM- 10 PM)
  ഇമെയിൽ : helpdesk-sarathi@gov.in

 • സഹായഹസ്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍:
  0471-2328799, 0471-2333317/2333337 Extn 666

 • പൊതു അന്വേഷണം
  ടിസി ഓഫീസ്: 0471-2333317

 • പരാതി
  പരാതി സെൽ: 9446033314